Soustředění karate 2015

Od 22.logo sokol nymburk oficial do 27. srpna 2015 proběhlo soustředění karate formou příměstského tábora ve sportovním areálu Veslák v Nymburce. Hlavní náplní soustředění byla atletická příprava, fyzická příprava, sportovní kata a sportovní kumite a sebeobrana.


Všichni zúčastnění na sobě celý týden intenzivně pracovali a na konci soustředění vše zúročili v uspořádaných závodech. Celým soustředěním byl prolnut duch obrovského zájmu, vytrvalosti a vzájemné pomoci mezi jednotlivými účastníky. I to je jeden z důvodů, že se všichni karatekové za tento týden cvičení tak výrazně zlepšili. S velkým zájmem byly u všech přijaty cvičební bloky sebeobrany. Žáci zjistili, jak účinné techniky procvičují, a že jim to může pomoci k ochraně sebe, svých přátel a kamarádů.

Soustředění karate 2015
Velmi příjemným zpestřením byly také hodiny anglického jazyka. Na první hodině byli žáci rozřazeni do skupin a následně podle jejich znalostí jim byla výuka upravena. I zde bylo po týdnu výuky znát výrazné zlepšení, a to především v komunikaci.

Odměnou za dobře odvedenou práci byla pro všechny návštěva ZOO Chleby. Členům našeho oddílu byla umožněna prohlídka, v některých případech i přímý kontakt se zvířaty a všichni napjatě poslouchali výklad zkušeného průvodce. Nakonec se všichni vyřádili na opičí dráze v areálu nové zoo.  

Fotografie z tohoto výletu můžete vidět na Facebooku. ZOO Chleby, děkujeme vám! Poděkování patří také všem instruktorům, kteří vyučovali karate a sebeobranu a dále také naší lektorce anglického jazyka.

Věřím, že si všichni zúčastnění odnesli jen krásné a příjemné zážitky a do nového školního roku budou vstupovat plni energie.

Ing. Zdeněk Dvořák
Vedoucí oddílu Karate Sokol Nymburk – Kolín

747_aktuality